روحانی: عملیات واکسیناسیون با حل مشکل واردات سرعت می گیرد  به گزارش رمز پرس به نقل از گزارش کمیته بهداشت و درمان در زمینه تامین واکسن خارجی با تشریح پیگیری‌هابیشتر بخوانید »