به گزارش رمزپرس  زهرا ساعي، نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درخصوص معرفي دكتر منادي به رييس جمهوري براي حضور در وزارت علوم گفت: تمام تلاشمان اينبیشتر بخوانید »