“ماموریت اول” برای پیروزی بر کرونا از زبان رئیس‌جمهوری چین رئیس‌جمهوری چین در پیام‌هایی جدید به رهبران جهان بر لزوم ایجاد جامعه بشری با آینده‌ای مشترک جهت مقابله با چالش‌هایبیشتر بخوانید »