اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در جلسه فردا (یکشنبه) اعضای کمیسیون‌های اصلی شورا به همراه نمایندگان شورای شهر در شوراهای شهرستان‌های تهران، ری و شمیرانات را تعیینبیشتر بخوانید »