اقدام ستودنی شورای شهر هشتگرد با انتخاب شهردار جوان و عملگرا به گزارش رمز پرس ،حضور پرشور و نشاط ملت ایران در انتخابات روز ۲۹ اردیبهشت ماه دوپیامد و رویکردبیشتر بخوانید »