معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: شهرام ناظری در آینده نزدیک، در شهر قوچان روی صحنه خواهد رفت. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، علیبیشتر بخوانید »