شورای عالی امنیت ملی در پی شهادت سردار سلیمانی اعلام کرد جنایتکاران با انتقام سخت منتقمین خون سردار سلیمانی در زمان و مکان مناسب روبرو خواهند شد موضع رسمی شورایبیشتر بخوانید »