شرایط دورکاری کارمندان در ایام عید به گزارش رمز پرس با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا ساعت کاری ادارات و بانکها محدود شد و به ۸ تا ۱۳ کاهش یافت.بیشتر بخوانید »