جزئیات شرایط جدید بازنشستگی کارمندان دولت + سند رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای، خواستار تعیین تکلیف بازنشستگی کارمندان با ۳۰ و ۳۵ سال سابقه شد. به گزارش رمزبیشتر بخوانید »