گزارش ایسنا از آخرین وضعیت مناطق سیل زده در هرمزگان به گزارش رمز پرس از ایسنا/هرمزگان سیل ویرانگر که از پنج شنبه هفته گذشته تا یک شنبه در شرق هرمزگان وجودبیشتر بخوانید »