سوء استفاده هکرها از دوربین‌های نظارتی ده‌ها هزار دوربین نظارتی امروزه در معرض حمله هکرها قرار دارند. دوربین‌های متصل به اینترنت دارای نقایصی هستند و یک محقق آرژانتینی، با استفادهبیشتر بخوانید »