واکنشها به پذیرش خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی مقصران مجازات شوند اعلام ستاد کل نیرو های مسلح مبنی بر بروز خطای انسانی در رابطه با مورد اصابت قرار گرفتنبیشتر بخوانید »