سفر شینزوآبه حاصل‌ رویکرد عقلایی ایران است به گزارش رمز پرس  : رئیس مجلس شورای اسلامی حضور نخست‌وزیر ژاپن در ایران را حاصل رویکرد عقلایی تهران عنوان کرد. وی افزود:بیشتر بخوانید »