درمراسم یادبود جانباختگان سانحه واژگونی اتوبوس عنوان شد؛ توقف سرویس‌دهی اتوبوس‌های فرسوده در دانشگاه/استعفای رئیس علوم و تحقیقات کمترین انتظار دانشجویان مراسم یادبود جانباختگان سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویانبیشتر بخوانید »