ادامه روند کاهشی قیمت طلا  و سکه در شرایطی‌که قیمت طلا و سکه در بازار امروز روند کاهشی خود را البته به صورت جزئی ادامه داد، رئیس اتحادیه فروشندگان وبیشتر بخوانید »