به گزارش  پایگاه حبری رمز پرس  پیام معاون اجتماعی وزیر بهداشت به مناسبت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی   از جمله شاخص‌های جوامع توسعه‌یافته، میزان مشارک مردم و تشکل‌هایبیشتر بخوانید »