روز قدس به نقل از  رهبر فقید انقلاب اسلامی : «من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می دانم، به گزارش رمز پرس حماسه روز قدس بهبیشتر بخوانید »