«آمده‌ام در این روز با امام حسین (ع) بیعت کنم و بگویم که هیچ‌وقت تنهایت نمی‌گذارم. به اعتقاد من، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نماینده امام حسین (ع) در ایران است. وقتیبیشتر بخوانید »