در واکنش به سخنان برایان هوک قاسمی: برای حفظ روابط خود با عراق قطعاً از کسی اجازه نمی‌گیریم سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله جویانه برایان هوکبیشتر بخوانید »