/نشست خبری برگزاری مراسم روز قدس/ رمضان شریف: انتقال سفارت آمریکا انگیزه مضاعفی برای حمایت از قدس ایجاد کرد رییس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس تاکید کرد: قطعا انتقال سفارتبیشتر بخوانید »