رقابت در صنعت بانکداری افزایش مطالبات یا کاهش ارزش روز . دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی به گزارش رمز پرس  از قلم دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاهبیشتر بخوانید »