وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد تهیه ارز مورد نیاز کالاهای اساسی برای ۱.۵ سال آینده وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که دولت ارز مورد نیاز کالاهایبیشتر بخوانید »