در پیامی به مناسبت روز ارتش رئیس جمهوری: ارتش مظهر پشتوانه ملت و منافع ملی است  به گزارش رمز پرس  رئیس جمهوری در پیامی به مناسبت روز ارتش با تاکیدبیشتر بخوانید »