دکتر عباس مفیدی: علت وقوع سیل‌های اخیر در کشور عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: از نظر جوی، عامل اصلی و مستقیم وقوع تمامی سیل‌های نوروز ۱۳۹۸،بیشتر بخوانید »