مشاهده دو پدیده نجومی در آسمان فردا در آسمان صبحگاهی فردا دوشنبه ۶ آبان شاهد “ماه نو” خواهیم بود ضمن آنکه سیاره اورانوس نیز به وضعیت مقابله خواهد رسید. مهندسبیشتر بخوانید »