دومین سالگرد درگذشت معتمد خاص امام و رفیق دیرین رهبری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ پیش از ساعت هشت شب، بیمارستان شهدای تجریش آخرین میزبان آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانیبیشتر بخوانید »