بصیری با اشاره به اقدام خصمانه دولت آمریکا در قبال نخبه ایرانی گفت: دانشجویان و اساتید به استقبال پژوهشگر دانشگاه شریف می‌روند. به گزارش رمزپرس،امیر بصیری دبیر انجمن علمی نخبگانبیشتر بخوانید »