رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان از آغاز ثبت درخواست‌های نقل و انتقالات دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی از امروز، ۲۰ تیرماه خبر داد. به گزارش رمزپرس،دکتر شهرام لک در گفت‌وگو بابیشتر بخوانید »