سخنگوی وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران عنوان کرد تشریح حواشی داروی فاوپیراویر و نامه گلایه آمیز نمکی به وزیرصمت/ادامه ممنوعیت فعالیت مشاغل خصوصی سخنگوی وزارت بهداشت، درباره آغاز به کاربیشتر بخوانید »