رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: اولین واحد خودروی برقی کشور در استان زنجان ‌سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی خواهد شد. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، «ناصربیشتر بخوانید »