کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل امروز (جمعه) مدعی شد که پاسخ طالبان به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در افغانستان به طور فزاینده ای خشونت‌بار بوده و این گروه از مهمات جنگی، باتومبیشتر بخوانید »