۱۰ اقتصاد برتر جهان/ جایگاه کشورهای خاورمیانه کجاست؟ مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده است که تولید ناخالص داخلی سال گذشته در جهان حدود ۸۰ هزار میلیارد دلار بوده است. ایالاتبیشتر بخوانید »