همزمان با عید غدیرخم رییسی رییس جمهوری منتخب از خانه کودکان کار یاسر که به همت خیرین اداره می شود بازدید کرد.   به گزارش رمز پرس از از روابط عمومیبیشتر بخوانید »