وزیر ارتباطات اعلام کرد نمی‌توانیم در حوزه تحول دیجیتال خود را محدود کنیم وی افزود: تحول دیجیتال در حال رخ دادن است و علی‌رغم صحبت‌هایی که می‌شود، ما در اینبیشتر بخوانید »