قاسمی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه امارات: به هیچ وجه در حق حاکمیت ایران بر جزائر تردیدی وجود ندارد/ امارات به وضعیت یمن نگاه کند سخنگوی وزارت خارجه دربیشتر بخوانید »