علی مطهری موافقت خود با حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها را اعلام کرد. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، علی مطهری نایب رییس دوم مجلس به همراه اعضای کمیسیون فرهنگیبیشتر بخوانید »