دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بلاشک راه حل نجات آموزش و پرورش و آموزش عالی، حذف کنکور است. به گزارش رمز پرس از  ایسنا، دکتر مخبر دزفولی در نشستبیشتر بخوانید »