رفتن به محتوا

خانه / پست های برچسب دار "حذف چهار صفر از پول ملی"

آرشیو تگ: حذف چهار صفر از پول ملی

معاون وزیر اقتصاد:حذف چهار صفر از پول ملی اثر ملموسی بر اقتصاد ندارد

معاون وزیر اقتصاد:حذف چهار صفر از پول ملی اثر ملموسی بر اقتصاد ندارد

معاون وزیر اقتصاد: حذف چهار صفر از پول ملی اثر ملموسی بر اقتصاد ندارد  به گزارش رمز پرس  معاون وزیر اقتصاد با بیان این که تحقق درآمدهای مالیاتی به معنایبیشتر بخوانید »