حذف واسطه‌های بازار جوجه یک روزه با عرضه در بورس کالا مدیرعامل یک شرکت فعال در صنعت مرغداری گفت: عرضه جوجه یک روزه در بورس موجب حذف واسطه‌ها شده وبیشتر بخوانید »