یک فروند جنگنده سوخو-۳۵ نیروی هوا فضای روسیه روز شنبه در دریای آخوتسک در خاور دور این کشور سقوط کرد. به گزارش رمز پرس از ریانووستی، روابط عمومی حوزه نظامیبیشتر بخوانید »