انجمن همگن قطعه‌سازی از کمیسیون صنایع مجلس خواستار شد جلوگیری از واردات بی‌رویه قطعات خودرو در صورت لغو تحریم‌ها به گزارش رمز پرس  دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در نامه‌ایبیشتر بخوانید »