مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز از انعقاد قرارداد فناورانه فی ما بین تبریز و اتریش خبر داد.  به گزارش رمز پرس به نقل از ایسنا، منطقهبیشتر بخوانید »