دکتر پرویز نورى موفق به دریافت جایزه تندیس تعالى مدیریت برند کشور در حوزه شرکتهاى دانش بنیان شد   به گزارش رمز پرس –دانشمند برگزیده جهان در سمینار ۲۰۱۶ iCAN تورنتوبیشتر بخوانید »