به گزارش رمز پرس  رییس‌جمهور آمریکا بار دیگر با تکرار ادعاهای دروغین خود، خواستار با عظمت شدن دوباره ایران شد!  دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا در توییتی با ادعای این که مردمبیشتر بخوانید »