معاون وزیر بهداشت اعلام کرد: توانایی ساخت بیمارستان صحرایی در کوتاه‌مدت / ۴۴ هزار تخت بیمارستانی در حال ساخت در کشور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، دکتر سیدکاملبیشتر بخوانید »