رئیس‌جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد   رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، تاکید کرد: حمایت و همکاری مردم اصل است و اگربیشتر بخوانید »