همزمان با صعود مجدد کرونا مطرح شد نظر دولت درباره تعطیلی و دورکاری کارکنان در حالی این روزها با اعلام وضعیت نامناسب از لحاظ شیوع ویروس کرونا بحث دورکاری کارکنانبیشتر بخوانید »