سخنگوی دولت:سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع است/ادارات و فعالیت‌های اقتصادی تا ۱۵ فروردین تعطیل ه گزارش رمز پرس   : سخنگوی دولت تأکید کرد: بر ترددهای جاده‌ای و ورودبیشتر بخوانید »