در گزارش جدید وضعیت تروریسم در جهان، آمریکا ایران را دولت اصلی حامی تروریسم در جهان توصیف کرده است. به گزارش رمزپرس به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دولت آمریکابیشتر بخوانید »