دولت با ترخیص خودروهای دپو شده موافقت کرد هیات دولت در جلسه امروز خود با پیشنهاد ارائه شده در رابطه با تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک موافقتبیشتر بخوانید »